ÚVOD  >>  E-OBJEDNÁVKY  >>  Obchodní podmínky


Obchodní podmínky zprostředkování objednávek
produktů od výrobce Missiva, s.r.o.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky zprostředkování objednávek (dále jen OPZO) upravují vzájemná práva a povinnosti spotřebitele na straně jedné (dále jen Spotřebitel)  a  zprostředkovatele Helena Doubková, Vedrovice 148, 67175 Vedrovice,  IČO: 05188351,  tel.: +420736449069, email: zhdoubkovi@seznam.cz, web: www.zdravadomacnost.eu, na straně druhé (dále jen Zprostředkovatel), která vznikají při zprostředkování objednávek přes „e-objednávky“ umístěných na výše uvedené webové adrese a doručované Spotřebiteli přímo ze skladu výrobce Missiva, s.r.o. www.missiva.cz.


2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Kupní smlouva vzniká přímo mezi Spotřebitelem a výrobcem Missiva, s.r.o. a řídí se Obchodními podmínkami výrobce, včetně platného Reklamačního řádu, který je součástí Obchodních podmínek výrobce Missiva.

2.2. Spotřebitel není povinen Zprostředkovateli hradit žádné poplatky za zprostředkování ani za žádné jiné další služby. Zákaznický servis a poradenství je bezplatné.

2.3. Doklad o zakoupení produktů (faktura) je Spotřebiteli vystaven přímo výrobcem Missiva, s.r.o. a zaslána v balíku s objednanými produkty.

2.4. Nákupem v „e-objednávkách“ je Spotřebitel automaticky přihlášen do Věrnostního programu Zprostředkovatele (bod.5. těchto OPZO) a při vyšších obratech i do Bonusového programu výrobce Missiva, s.r.o. (tištěné Obchodní podmínky pro poradce doručované poštou při první členské objednávce).

2.5. Spotřebitel má při nákupu možnost výběru :
        a) vybere si zboží za velkoobchodní ceny, kdy mu bude výrobcem Missiva přičten členský příspěvek na rok v ceně 120,-Kč
            + jednorázová platba za zřízení zákaznického účtu 20,-Kč. V případě zájmu prodloužení členství bude spotřebiteli přičten
            roční členský příspěvek 120,-Kč vždy na začátku nového kalendářního roku.
        b) vybere si zboží za katalogové ceny (uvedené na stránkách výrobce Missiva), kdy se ho členský příspěvek netýká.
            Nakupuje zboží včetně 30% marže.


3. DORUČOVÁNÍ A PLATBA

3.1. Doručování produktů Spotřebiteli bude prováděno na adresu, kterou Spotřebitel uvede v příslušné objednávce, přímo ze skladu výrobce Missiva, s.r.o., a to způsobem zvoleným při objednávce.

3.2. Při uskutečnění objednávky přes „e-objednávky“ do 10-ti hodin dopoledne, bude balík doručen druhý den (odst.3.3.a, 3.3.b) nebo do 7 dnů (odst.3.3.c, 3.3.d) na uvedenou adresu. Při pozdějším objednání se doručení posouvá o 1 pracovní den.

3.3. Cena dopravy: 
        a) objednávky ve výši  do  1000,-Kč, Česká pošta nebo GEIS … balné 20,- + poštovné 100,-
        b) objednávky ve výši nad 1000,-Kč, Česká pošta nebo GEIS … balné 20,- + poštovné  0,-
        c) objednávky ve výši nad  200,-Kč – naše doprava viz.mapa  …  0,-Kč
        d) objednávky v jakékoliv výši  
– osobní odběr Vedrovice 148  …  0,-Kč

3.4. Způsob platby:
        a)  zaplacení dobírky při převzetí na poště,
        b)  při převzetí balíku od dopravce GEIS – hotovosti nebo kartou,
        c)  při převzetí balíku při dopravě od nás nebo při osobním odběru – v hotovosti
        d)  předem na účet Missiva, s.r.o. – v tomto případě bude balík doručen až den po připsání částky
             na  účet, a to balíkem do ruky prostřednictvím České pošty nebo společností GEIS podle
             výběru Spotřebitele.


4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Spotřebitel uděluje Zprostředkovateli souhlas, aby veškeré Spotřebitelem poskytnuté údaje byly shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem vyřízení objednávky a doručení produktů přímo ze skladu výrobce Missiva, s.r.o. a dále za účelem zasílání obchodních sdělení Spotřebiteli od Zprostředkovatele prostřednictvím elektronických zpráv.

4.2. Zprostředkovatel se zavazuje, že veškeré Spotřebitelem poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a jsou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4.3. Spotřebitel může kdykoliv zažádat o zrušení zasílání elektronických zpráv, o zrušení svého zákaznického účtu a vymazání z evidence. Zbývající část ročního členského příspěvku, který činí 120,-Kč na celý rok, se nevrací.


5. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Každý nový Spotřebitel je elektronicky zaevidován do Věrnostního programu Zprostředkovatele. Nejsou k připisování bodů potřeba žádné plastové karty, načítání bodů probíhá automaticky v počítačovém systému výrobce Missiva, s.r.o. po zaplacení objednávky.
Každého Spotřebitele, který na základě našeho doporučení objednává produkty přes „e-objednávky“ a nebo  přímo z objednávkového systému výrobce Missiva, s.r.o., ale nedosahuje svojí výší nákupů Bonusového programu firmy Missiva, s.r.o., zapojujeme do našeho Věrnostního programu.

Pravidla Věrnostního programu:
5.1.  Odměňovací období je od 1.listopadu do 31.října příslušného roku.
5.2.  Podmínkou odměny je v celém tomto období nákup produktů v bodové hodnotě min.100 bodů, což je nákup za cca 1200,-Kč.
5.3.  Každý výrobek má svoji bodovou hodnotu, která je uvedená na každé faktuře.
5.4.  Máte možnost doporučit naše „e-objednávky“ svým nejbližším a přátelům a získávat body i z jejich nákupů, a to za každý jejich nákup. Tohoto mohou využít pouze ti Spotřebitelé, přihlášeni jako členové Clubu 21 (CK). Registrovaná domácnost (RD - bez členského příspěvku) nemá možnost načítání bodů za doporučení, těmto Spotřebitelům se načítají body pouze za své objednávky.
5.5.  Počet bodů si může Spotřebitel zkontrolovat za každý měsíc v objednávkovém systému firmy Missiva, s.r.o. po přihlášení do svého zákaznického účtu.
5.6.  Po 31.říjnu, nejpozději však 15.listopadu, bude každému Spotřebiteli doručen konečný stav bodů a přepočet odměny na koruny (10 bodů činí 1,-Kč).
5.7.  Spotřebitel si v této hodnotě vybere z katalogu produkty a svoji volbu nám sdělí co nejdříve, nejpozději však do 30.listopadu.
5.8.  Zůstatek bodů bude každému Spotřebiteli převeden do odměňovacího období dalšího roku.
5.9.  Do 15.prosince bude každému Spotřebiteli doručen zdarma balíček s produkty, které si vybral.


6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Spotřebitel bere na vědomí, že Reklamaci produktů je možno učinit pouze způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách a Reklamačním řádu výrobce Missiva, s.r.o., a to:
        
a) Spotřebitel si reklamaci vyřídí sám přímo u výrobce Missiva, s.r.o., 
        
b) Spotřebitel pověří Zprostředkovatele, aby toto vyřídil za něj.

6.2. V případě, že Spotřebitel učiní Reklamaci prostřednictvím Zprostředkovatele, tento ji neprodleně předá výrobci Missiva, s.r.o. k vyřízení a o průběhu a výsledku Reklamace informuje Spotřebitele.

6.3. Zprotředkovatel se zavazuje, že při postupu Reklamace bude postupovat dle platného Reklamačního řádu výrobce Missiva, s.r.o.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zprostředkovatel je oprávněn tyto OPZO kdykoliv změnit či doplnit, přičemž je povinen příslušnou změnu Spotřebiteli písemně či elektronicky oznámit. Jestliže Spotřebitel nevysloví do 30-ti dnů od doručení svůj nesouhlas, stává se toto nové znění OPZO závazné pro obě strany.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017

Ve Vedrovicích dne 31.12.2016

TOPlist
Potřebujete se na něco zeptat? Jsme tu pro vás
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo